Stavební systém Europanel

Rychle. Ekologicky. Levně

 • V novém domě se můžete projít už týden po startu montáže. Hrubá stavba ze sendvičových panelů totiž běží jako na drátkách. Pokud si dopřejete vícepodlažní dům, netradiční projekt nebo atypické prvky, hrubou stavbu uzavřete za měsíc. Dřevostavby nejsou zatíženy mokrými technologiemi, a proto můžete stavět v kterémkoliv ročním období. S tím souvisí i rychlý postup při samotné stavbě, protože nemusíte čekat na  vytvrdnutí některých částí.
 • Dřevo je přírodní materiál, při jehož zpracování nezatěžujete životní prostředí. Odpad ze stavby je ekologicky zpracovatelný, stejně jako odpady z eventuální přestavby.
 • Dřevostavby mají skvělou schopnost udržovat teplo. Panelová dřevostavba je přímo předurčena k nízké spotřebě energie. Takže do  budoucna zaplatíte za vytápění svého obydlí podstatně nižší částku, než kdybyste bydleli ve zděném domě. S panelovou dřevostavbou však můžete ušetřit ještě dříve, než se nastěhujete. Představte si, že ve svém novém domě budete mít až o 10 % více místa, než kdybyste dům zdili.

Technologie SIPs.

Stavební systém Europanel je českým výrobkem, který se nechal inspirovat dnes již tradiční americkou technologií SIPs (Structural Insulted Panels). Základním prvkem této technologie je panel. Tvoří jej desky z velkoplošných materiálů na bázi dřeva a polystyrenové jádro, sloužící jako tepelný izolant.

Jádro panelu musí být dostatečně pevné, protože panel neobsahuje žádné další ztužující prvky. Proto se panel SIPs označuje také jako sendvičový izolovaný panel bez výztužných žeber. Celoplošným slepením OSB desek (obalu) s izolačním polystyrenovým jádrem vznikne velice tuhý prvek, který se chová jako krabicový nosník. Domy postavené z těchto panelů jsou velmi odolné a pevné. V roce 2004 bylo v USA na základě provedených testů povoleno používat stavební technologii SIPs ve všech seismicky ohrožených oblastech. Podle údajů asociace sdružující producenty SIPs v USA byla tato technologie vládou doporučena pro obnovu oblastí postižených hurikány.

 • PLÁŠŤ Zajišťuje statiku panelu. Je konstruován z dřevoštěpkových OSB desek, které se vyrábějí z  orientovaných velkoplošných třísek. Desky mají vynikající mechanické vlastnosti a jsou zároveň velmi lehké.
 • JÁDRO Slouží především jako izolační prvek. Vyrábí se ze stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS. Kromě izolace zajišťuje, aby OSB desky pláště nevybočily při zatížení.

 

Staňte se naším partnerem.

Nabízíme

 • poradenskou činnost
 • zaškolení montážníků
 • logistiku a komplexnost dodávek na stavbu

Díky svým unikátním vlastnostem umožňuje stavební systém Europanel každému zájemci o podnikání v oboru stavebnictví realizovat za krátkou dobu vysoce kvalitní a svými vlastnostmi nadstandardní domy. Pro všechny zájemce máme zpracovaný systém školení a  servisu dle zaměření jednotlivých firem.

Jednodenní školení „Stavební systém Europanel“

 • základní školení
 • musí absolvovat každý zájemce
 • představení technologie Europanel, montážních postupů
 • praktické využití technologie ve výstavbě
 • technologie dokončování hrubých staveb z Europanelu a stavební fyzika systému
 • ukázka sestavení orientační nabídkové kalkulace

Účastníci školení obdrží certifikát o proškolení na stavební systém Europanel. Tento certifikát opravňuje držitele k nákupu stavebního systému za velkoobchodní ceny a k využívání servisu poskytovaného společností EUROPANEL s.r.o. Především se jedná o poradenství a  zpracování montážní dokumentace pro jednotlivé zakázky. S držitelem certifikátu je před prvním odběrem sepsána Rámcová kupní smlouva.

Školení „Projektování ze stavebního systému Europanel“

 • nadstavba na základní školení
 • pro projektanty, techniky, architekty, kteří chtějí stavby z Europanelu projektovat
 • seznámení se všemi používanými konstrukčními principy
 • seznámení s technickými listy - katalogem typových konstrukcí, statikou staveb
 • problematika požární odolnosti, akustiky a tepelně technických vlastností

Školení „Kalkulační sešit Europanel“

 • nadstavba na základní školení
 • pro manažery stavebních firem, rozpočtáře, přípraváře staveb a techniky
 • detailní seznámení s nástrojem pro zpracování kalkulací na stavby z Europanelu
 • způsob kalkulace montážních nákladů

 

KONTAKT:

p. Martin Babák mob.: +420 602 491 991

Poptávka Stavební systém Europanel