Izolační materiály

Dobře izoluje. Ale v souladu s přírodou.

O to jde v prvé řadě

Pojem „teplo“ je samozřejmě nejdůležitějším bodem při izolaci: Abychom zabránili velkým tepelným ztrátám, měla by izolační hmota teploty špatně vést. Naproti tomu je velice pozitivní, pokud má vynikající schopnost akumulovat teplo: To znamená dobrou ochranu proti horku. Podle použití mohou být rozhodujícími kritérii pro volbu izolace například pevnost v tlaku, chování při hoření nebo vlhkosti.

 

Dřevovlákno: Jeho použití prosím …

Dřevovláknité izolační desky se hodí zejména na izolaci střech a vnějších stěn, v interiéru na izolaci podlah, stropů a vnitřních stěn či dutých prostor. A splňují také vysoké požadavky na tlumení hluku ve vnitřních a venkovních prostorech a tlumení kročejového hluku u mezibytových stropů.

Minerální izolace

Také minerální vata,  tedy izolační materiál ze skelné a kamenné vaty,  je obzvlášť účinnou a nehořlavou izolační látkou. Používá se od sklepů až po střechu: V novostavbách nebo rekonstruovaných, obytných či firemních stavbách nebo při izolaci průmyslových zařízení.

Čím teď máme dřevostavbu izolovat?

Buď dřevovláknem nebo minerální vatou: Každá izolace má své specifické výhody. Volba izolace závisí na konkrétním použití. Záleží vám na ochraně proti horku a zvuku? Pak doporučujeme izolaci prostřednictvím dřevovláken. Kdo naopak upřednostňuje protipožární ochranu, tomu radíme skelnou nebo kamennou vatu.

 

Steico
Steico

Lehčené dřevovlákno.
Tato izolace dýchá.

Kdo se rozhodne pro dřevo, ten říká ANO přírodě: Je přece jedinou stavební surovinou, která během svého růstu produkuje kyslík a ukládá CO² , a tím důležitou měrou přispívá ke snižování skleníkového efektu. A protože si taky do Ferrari nenatankujete olej z fritovacího hrnce, měly by se ve spojení se dřevem také na izolaci používat z hlediska stavební biologie a ekologie zastupitelné stavební materiály.
 
 
 
 
 
 

Ochrana proti horku k dodatečné výbavě

U novostaveb patří běžně ke stanovišti techniky, u starých staveb lze najít jen zřídkakdy fungující ochranu proti horku. Přesto by se z toho neměl nikdo orosit. Nabízí se ideální sanační systém pro střechu a zdi. 

Poptávka Materiály pro dřevostavbu