Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů a dodržování příslušných zákonných povinností, mimo jiné dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení”) a zákona  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon”), účinnými ode dne 25. května 2018 (dále společně také jen „Právní předpisy”) (GDPR), je pro nás – JAF HOLZ spol. s r.o., IČ: 46353283, se sídlem Vyškov, Pustiměřská 717/9, PSČ 682 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40919, korporaci ze skupiny  JAF  

(www.jaf-group.com/Gesellschaften) – velmi důležitá. Níže Vás chceme informovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Osobní údaje jsou informace umožňující zjištění Vaší totožnosti, mimo jiné je to Vaše jméno, adresa a Vaše telefonní číslo.

 1. Správce

Společnost JAF HOLZ spol. s r.o., IČ: 46353283, se sídlem Vyškov, Pustiměřská 717/9, PSČ 682 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40919, je správce ve smyslu článku 4 odst. 7 GDPR (dále uváděný jako „JAF HOLZ -“) webových stránek:

 

www.jafholz.cz

www.nabytkovedilce.cz

http://nabytkovedilce.jafholz.cz

 

a na nich zveřejněné internetové obchody

a také všechny zákonné povinnosti společnosti JAF HOLZ spol. s r.o., IČ: 46353283, se sídlem Vyškov, Pustiměřská 717/9, PSČ 682 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40919, (dále jen JAF HOLZ) , vztahující se k osobním údajům. Společnost JAF International Service GmbH se sídlem 2000 Stockerau, Gerbergasse 2, Rakouská republika,  Reg. č. FN 232338z částečně poskytuje výpočetní programy a služby potřebné pro realizaci zakázek a poskytuje společnosti JAF HOLZ podporu při zpracování osobních údajů jejich zákazníků a dodavatelů, jak je uvedeno níže. Mezi společnostmi JAF HOLZ spol. s r.o., IČ: 46353283, se sídlem Vyškov, Pustiměřská 717/9, PSČ 682 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40919 a společností JAF International Service GmbH, se sídlem 2000 Stockerau, Gerbergasse 2, Rakouská republika,  byla uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů v souladu s článkem 26 GDPR. JAF HOLZ spol. s r.o., IČ: 46353283, se sídlem Vyškov, Pustiměřská 717/9, PSČ 682 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40919, je vázána smlouvou o zpracování osobních údajů uzavřenou písemně s JAF International Service GmbH  pro účely a koncepty výmazu a bezpečnostní opatření, které jsou uvedené v tomto prohlášení o osobních údajích.

 

Naše pobočky v Čechách můžete kontaktovat těmito komunikačními kanály:

 • Dopisem adresovaným:  JAF HOLZ spol. s r.o., Pustiměřská 717/9, PSČ 682 01 Vyškov
 • Telefonicky na čísle: +420 517 325 811
 • E-mailem zaslaným: compliance@jafholz.cz
 1. Návštěva webových stránek neregistrovaných zákazníků

Při navštívení našich webových stránek www.jafholz.cz, www.nabytkovedilce.cz, http://nabytkovedilce.jafholz.cz, nám Váš prohlížeč zasílá informace, tzv. „soubory serverových protokolů“, které se automaticky ukládají. Přitom se jedná o informace, jako je typ/verze internetového prohlížeče, použitý operační systém, referenční URL (předtím navštívené stránky), hostitelský název přistupujícího počítače (IP adresa) a čas přístupu k serveru.

Tyto údaje nelze přiřadit k žádné konkrétní osobě, a proto neumožňují identifikaci uživatele. Ukládání těchto údajů slouží pouze pro systémové a statistické účely. Spojování těchto údajů s jinými zdroji dat za účelem přiřazení údajů k určité osobě se neprovádí. Data se po 36 měsících statistického vyhodnocování vymažou.

 1. Účely zpracování a právní základ
  1. Realizace smluv včetně založení zákaznického účtu online

Pro účely registrace zákazníka nebo dodavatele shromažďujeme prostřednictvím zaměstnanců JAF HOLZ spol. s r.o., nebo samostatně v internetovém obchodě JAF Online, a pro účely realizace objednávek a pro zpracování souvisejících obchodních a dílenských zakázek (dodávka, fakturace, záruka apod.) a zpracováváme:

 • Název firmy a jméno a příjmení kontaktní osoby (případně též jména jednatelů a majitelů)
 • DIČ a živnostenský list
 • Adresa (ulice, PSČ, obec)
 • E-mailová adresa
 • Telefonní a faxová čísla

Pro založení zákaznického účtu v internetovém obchodě JAF Online je nutné navíc zadání libovolně volitelného hesla, které se ukládá ve vazbě s Vaší e-mailovou adresou jako přihlašovací údaj.

Právním základem zpracování těchto údajů je smlouva uzavřená mezi Vámi a společností JAF HOLZ spol. s r.o.,. Pokud tyto potřebné údaje neposkytnete, není realizace Vašeho nákupu nebo objednávky zboží/služeb a založení zákaznického účtu možná.

  1. Vyúčtování, kontrola hodnocení bonity a vymáhání pohledávek

Údaje, které jste poskytli jako zákazník při registraci, se příležitostně používají ke kontrole hodnocení Vaší bonity, a v rámci smluv na zakázkové práce se používají k párování s údaji obchodních informací a – je-li to nutné – jsou dále poskytovány právním zástupcům k vymáhání pohledávek.

Právním základem je oprávněný hospodářský zájem společnosti JAF HOLZ spol. s r.o., před vypracováním závazné nabídky na kontrole finanční situace potenciálního obchodního partnera. V případě vymáhání pohledávek sleduje společnost JAF HOLZ spol. s r.o., prosazování svých smluvních práv. 

  1. Zákaznický servis, přímá reklama a novinky

Vaše údaje poskytnuté nám v rámci registrace zákazníka používáme také pro účely kontaktování za účelem poskytování informací o nových produktech a službách nebo poskytování jiných informací, o které možná budete mít zájem (zákaznické služby a účely přímé reklamy).

Právním základem je oprávněný hospodářský zájem společnosti JAF HOLZ spol. s r.o., na dlouhodobém uspokojování svých zákazníků a udržování kontaktu s nimi. Poukazujeme na to, že proti takovémuto kontaktování můžete kdykoli vznášet námitky bez uvedení důvodu kontaktováním správce (bod 1). Vaše obecná práva související se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny v bodě 8.

  1.  (Jiné požadavky na kontaktování)

Na našich webových stránkách nabízíme každému návštěvníkovi možnost nás kontaktovat. Za tímto účelem shromažďujeme pomocí internetových formulářů tyto osobní údaje:

 • Název firmy a jméno kontaktní osoby případně jméno a příjmení
 • Adresa (PSČ, obec, ulice)
 • DIČ
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Právním základem je oprávněný hospodářský zájem společnosti JAF HOLZ spol. s r.o.,  na komunikaci s obecnými zájemci. Poukazujeme na to, že proti takovémuto kontaktování ze strany společnosti JAF HOLZ spol. s r.o.,  můžete jako obecný zájemce kdykoli vznášet námitky bez uvedení důvodu kontaktováním správce (bod 1).

  1. Soutěže o ceny / tombola

Při různých akcích pořádaných pro zákazníky a další zájemce nabízí společnost JAF HOLZ spol. s r.o.,  soutěže o ceny. Přitom se provádí shromažďování těchto osobních údajů pro následující kontaktování výherce/výherců:

 • Jméno
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Právním základem je souhlas uvedený na účastnické kartě s poskytnutím těchto údajů. Až do vylosování je možné udělený souhlas kdykoliv odvolat oznámením správci (viz bod 1) nebo přímo společnosti koncernu JAF HOLZ spol. s r.o.,  která soutěž o ceny organizuje.

Údaje shromážděné pro účely soutěže o ceny se ihned po vylosování vymažou.

 1. Používání cookies

Pro zatraktivnění našich internetových stránek pro návštěvníky používáme tzv. „cookies“, které umožňují využívání některých funkcí. Jedná se přitom o soubory, které se ukládají na Vašem počítači, a s jejichž pomocí se provádí zvyšování uživatelské přívětivosti webových stránek.

Existují dva typy cookies: trvalé a dočasné cookies (cookies aktuální relace). Cookies aktuální relace se ukládají pouze do zavření Vašeho internetového prohlížeče, a poté se vymažou. Trvalé cookies zůstávají uložené na Vašem počítači i po zavření internetového prohlížeče.

Cookies můžete ze svého počítače snadno odstranit pomocí svého prohlížeče. Pokyny pro nakládání s cookies a návody pro jejich vymazání naleznete v menu „Nápověda“ ke svému prohlížeči. Máte možnost cookies zcela deaktivovat nebo prohlížeč můžete nastavit tak, že budete upozorněni při každém zaslání nového souboru cookie na Váš počítač.

 1. Analýzy Google

Tyto webové stránky používají analýzu Google, což je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc. („Google“). Analýza Google používá cookies, které umožňují analýzu využití našich webových stránek. Informace o použití těchto webových stránek vytvořené pomocí těchto cookies (včetně Vaší IP adresy) se přenášejí na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány po dobu 38 měsíců. Společnost Google používá tyto informace pro vyhodnocování Vašeho používání webových stránek, pro sestavování protokolů o webových aktivitách pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb spojených s využíváním webových stránek a internetu.

Také společnost Google tyto informace rovněž poskytuje třetím stranám, pokud je to nařízeno zákonem, nebo pokud tyto třetí strany provádějí zpracování těchto dat na zakázku společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zakázat příslušným nastavením svého prohlížeče. V takovém případě Vás však upozorňujeme, že nebude možné využívat veškeré funkce našich webových stránek v plném rozsahu.

Použitím těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním údajů shromažďovaných o Vás společností Google způsobem a pro účely popsané výše. V opačném případě máte možnost analýzu Google deaktivovat použitím přídavného modulu prohlížeče.

 1. Bezpečnost osobních údajů

Naše webové stránky a ostatní systémy zabezpečujeme technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, poškození, přístupu, pozměňování nebo šíření Vašich osobních údajů neoprávněnými osobami. Naše výpočetní střediska jsou provozována v souladu s nejaktuálnějšími bezpečnostními standardy, které zahrnují firewally, technologie detekce narušení a též komplexní fyzické kontroly a omezení přístupů. Na úrovni aplikací se používají moderní autentifikační metody pro přidělování uživatelských a administrátorských oprávnění a provádí se každodenní zálohy veškerých údajů a jejich decentrální archivace. V procesu objednávky jsou Vaše platební údaje přenášeny přes internet zašifrované.

 1. Doba uložení

Vaše osobní údaje se ukládají podle potřeby až do uplynutí zákonných lhůt pro archivaci daňových a obchodních dokladů nebo obecné promlčecí lhůty podle občanského právního řádu.

 1. Vaše práva

Jako subjekt údajů podléhající zpracování osobních údajů společností JAF HOLZ spol. s r.o.,  máte tato práva:

  1. Právo na přístup (článek 15 GDPR)

Od společnosti JAF HOLZ spol. s r.o.,  můžete požadovat potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány příslušné osobní údaje. Pokud tomu tak je, obdržíte od nás informace o účelu zpracování, kategoriích a příjemcích těchto údajů, o době uložení, případně o kritériích pro jejich stanovení, a též o existenci práv uvedených v bodě 7 b.-g.

  1. Právo na opravu (článek 16 GDPR)

Máte právo od společnosti JAF HOLZ spol. s r.o., požadovat neprodlenou opravu nebo doplnění svých osobních údajů, které zpracováváme.

  1. Právo na výmaz (článek 17 GDPR)

Máte právo od společnosti JAF HOLZ spol. s r.o., požadovat neprodlený výmaz svých osobních údajů, pokud tomu nebrání závažné důvody, např. plnění zákonných povinností.

  1. Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)

Od společnosti JAF HOLZ spol. s r.o., můžete požadovat omezení zpracování svých osobních údajů z důvodů stanovených GDPR (např. kontrola správnosti Vašich osobních údajů, protiprávní zpracování, vznesení námitky).

  1. Právo na přenositelnost dat (článek 20 GDPR)

Společnost JAF HOLZ spol. s r.o.,  můžete požádat o předání svých poskytnutých osobních údajů ve strukturovaném, obvyklém, strojově čitelném formátu nebo o jejich předání jinému správci, pokud je to technicky možné.

  1. Právo vznést námitku (článek 21 GDPR) a právo na odvolání (článek 7 GDPR)

Proti zpracování svých osobních údajů máte právo vznášet námitky.

Pokud společnost JAF HOLZ spol. s r.o., nemůže prokázat žádné závažné, právem chráněné důvody pro zpracování, budou Vaše osobní údaje vymazány. To se provede také zpětně s veškerými osobními údaji, které byly v minulosti uloženy.

Nezávisle na tom máte možnost, jednou udělený souhlas kdykoliv odvolat.

  1. Právo na podání stížnosti

Konečně máte právo, kdykoliv podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. (Přístup)

Pokud máte ještě další dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo použití svých osobních údajů společností JAF HOLZ spol. s r.o.,, zašlete je prosím e-mailem na adresu: compliance@jafholz.cz