Sklad Tlumačov v "novém kabátě"

6. června 2019


Naší překližkové centrále v Tlumačově jsme se rozhodli dát „koncernový kabát“. Dosavadní prosklená vstupní fasáda byla pozůstatkem z dob minulého vlastníka. Od jara do podzimu fungovala prosklená fasáda jako skleník a velmi zhoršovala příjemné klima v celé budově.

Jako moderní a rychlé řešení jsme zvolili stěnovou konstrukci z CLT panelů s provětrávanou fasádou z kompaktních desek FunderMax. 

Začala se přestavba…

Velkoformátové CLT panely byly u výrobce objednány přesně na míru, na celou výšku budovy, včetně CNC opracování bočních hran pro vzájemné spojení sousedních panelů a předřezání budoucích otvorů pro okna a dveře. Panely měly z výroby připravené popruhy pro manipulaci jeřábem.

Samotná montáž proběhla velmi rychle, usazení panelů na místo s pomocí jeřábu zabralo cca 3 hodiny, další 2-3 hodiny věnovali montážníci kotvení panelů.

Aby byl umožněn přístup do budovy, byla vyříznuta jen část otvoru pro vstupní dveře.

Zbývající otvory pro okna budou z důvodu zabezpečení stavby proti vloupání dořezány až těsně před montáží oken.