První montáž z CLT na Slovensku

9. července 2019


Začátkem dubna proběhla montáž přístavby rodinného domu z CLT panelů v Trnavě.

Vzhledem k okolní zástavbě nebylo možné použít jeřáb, veškerý materiál se musel přemísťovat ručně po chodníku podél stávajícího domu. Z tohoto důvodu byly na stavbu použity maloformátové CLT panely o výrobní  šířce 1 250 mm.

Z celkem 25 dílů CLT panelů v nepohledové kvalitě a tloušťce 100 mm jsou provedeny obvodové nosné stěny přístavby.

Nejtěžší CLT panel měl rozměr 3 000 x 1 250 x 100 mm a vážil 180 kg.

I přes to, že se každý díl musel ručně nosit i usazovat na místo, pokračovala stavba velmi rychle a na konci prvního dne byla většina CLT panelů na svém místě.

Během 3 dnů byla hrubá stavba hotová a investor mohl pokračovat v dalších navazujících pracích. V současné době je již přístavba kompletně hotová a slouží svému účelu.