Ochrana osobních údajů u společnosti JAF

11. června 2018

Hlavní téma uplynulých týdnů: Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento právní předpis vstoupil  v platnost od 25. května 2018.

O co se jedná

Nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“ nebo  „Nařízení”) účinné ode dne 25. května 2018  umožňuje spotřebitelům, aby získali možnost se informovat o tom, kdo o nich ukládá jaké údaje. To se týká všech osobních údajů a tedy i veškerých informací, které umožňují identifikaci fyzické osoby.

Při zpracování osobních údajů platí podle GDPR povinnost dodržovat tyto zásady:

  • Zákonné zpracování, spravedlivé zpracování, transparentnost (jasná čitelnost)
  • Účelové omezení: stanovené, jednoznačné a legitimní účely
  • Správnost: věcná správnost a opravitelnost
  • Omezení doby uložení / minimalizace osobních údajů: Uložení pouze na nezbytnou dobu k příslušnému účelu
  • Integrita a důvěrnost: Musí být zajištěno zabezpečení osobních údajů.


Ochrana osobních údajů u společnosti JAF

Samozřejmě i společnost JAF HOLZ spol. s r.o., IČ: 46353283, se sídlem Vyškov, Pustiměřská 717/9, PSČ 682 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40919, korporace ze skupiny  JAF  (www.jaf-group.com/Gesellschaften) dále jen „JAF“  upravila své nakládání s Vašimi osobními údaji: Tím se zavazujeme k vědomému a opatrnému nakládání s Vašimi osobními údaji.
Další podrobnosti týkající se ochrany osobních údajů u společnosti JAF a informace o svých právech naleznete v naší nové směrnici pro ochranu osobních údajů