Vážení zákazníci,
na základě nařízení vlády České republiky jsme kompletně zastavili maloobchodní prodej zboží a služeb na všech pobočkách JAF HOLZ.
Prodej registrovaným velkoobchodním zákazníkům zůstává i nadále v provozu. Děkujeme za pochopení. JAF HOLZ spol. s r.o.

Za to ručíme

Certifikát FSC®

Náš podnik se hlásí k následující firemní politice: Zavazujeme se k tomu, že budeme maximálně usilovat o to, abychom zabránili obchodu a nakupování dřeva nebo dřevěných vláken (dále nazývané jako „dřevo“) následujících kategorií:

a) Ilegálně vytěžené dřevo.

b) Dřevo z oblastí, v nichž se porušují tradiční a občanská základní práva.

c) Dřevo z lesů, jejichž specifický ochranný význam je ohrožen obhospodařováním lesa.

d) Dřevo z přeměny přirozeného lesa na plantáže nebo nelesnická využití.

e) Dřevo z lesů, které jsou osazovány geneticky modifikovanými dřevinami.

Tyto zásady stanovilo nejvyšší vedení firmy, jsou v písemném vyhotovení a jsou kdykoli veřejně k dispozici. Náš podnik je certifikován pod licenčním číslem FSC® FSC-C100308.

Dotazy, týkající se tématu FSC®, Vám ochotně zodpoví pan Petr Floryček. Jednoduše zašlete e-mail na adresu: petr.florycek@jafholz.cz

 

Certifikát PEFC™

Kupující se mohou spolehnout v nákupu dřeva na PEFC™-certifikát. Ten garantuje původ výroby dřeva z trvale obhospodařovaných lesů. Obchodníci takto prodávají produkty šetrné k životnímu prostředí.

PEFC™ nabízí pro zákazníky a spotřebitele:

• znalost původu produktů

• šetrnost k lesnímu hospodářství

• certifikovaný nákup

• přispění k udržení zdrojů

 

Naše společnost je certifikovaná pod PEFC™ licenčním číslem

SA-PEFC/COC-002603.
 

Otázky k tomuto tématu Vám zodpoví pan Ing. Petr Floryček.

Své dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: petr.florycek@jafholz.cz